درباره ما

“ما در مجموعه همراد، بر این باوریم که موج جدیدی از تفکر و استراتژی را در راستای آگاهی سازی مخاطب نسبت به مارکت تبلیغات فراهم سازیم تا هم مخاطب بتواند نیاز خود را برطرف سازد ، هم خلاقیت و ابتکار عمل در بستر جوان سازی وارد مارکت تبلیغات شود “

left_top_02left_top_01
right_bottom_02right_bottom_01

تایم لاین ما

تحویل اطلاعات
پرداخت وجه

ما چگونه کار می کنیم

مدیریت سازمان
متمرکز بر منابع و نیروها
توسعه عناصر پیشرفته