left_bottom_02left_bottom_01
right_bottom_02right_bottom_01
مرسولات پستی ناجا

مرسولات پستی ناجا

مجموعه مباشر فنون همراد با ارائه روش های خلاقانه تبلیغاتی در سال 1400 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. در همین راستا مجموعه همراد موفق شد به منظور توسعه هدفمند کسب و کارها عنوان مبدع و تنها مجری تبلیغاتی مرسولات ناجا را اخذ نماید. این مرسولات شامل گواهینامه، گذرنامه، کارت خودرو، کارت موتور سیکلت، کارت پایان خدمت و کارت معافیت می باشد که فضای تبلیغاتی داخل و روی پاکت را در اختیار کسب و کارها قرار می دهد.

بلاگ