team_02

پریناز خجسته

موقعیت: مدیر اجرایی
تلفن: 09212158158
بیوگرافی:

در دنیای بازاریابی وارد بخش دیجیتال شدم. پس از همکاری با مجموعه های فعال در این حوزه و استفاده از تجربیات افراد صاحب نظر، مجموعه همراد را بنیان گذاری کردیم تا در مسیر توسعه در کنار کسب و کارها همکار و همیار باشیم.